Vinduer

Evne til å motta spesielle ordrer og arbeidskrevende arbeid.
Bytte ut individuelle deler eller lage kopier.

På kundens forespørsel lager vi glassmønstre med sandblåsing eller 3D-skrivere.

Vi lager et eksempelvindu for kunden på forespørsel!

Restaurering av trevinduer

Restaurering er en vitenskapsbasert autentisk rekreasjon.

Å erstatte manglende eller skadet tre må gamle bjelker fra gamle forlatte hus bli funnet.
Treevaluering viser om de tilsvarer samme alder som vinduet som skal gjenopprettes.
Hvis treet er egnet, blir det brakt til en sagbruk for behandling. Senere vil tømmermannen produsere de ulike detaljene som skal gjøres.

Renovering av trevinduer

Renovering er å gjøre funksjonelt igjen, det er gjenopprette.
Vi anbefaler at du alltid reparerer rammer og vindusrammer sammen når det er mulig. På den måten sikrer vi begge en lengre holdbarhetstid.

Vi lager et eksempelvindu for kunden på forespørsel!

Produksjon av kopier –
nye vinduer

Kopier erstatter vinduene som ikke lenger er egnet for restaurering,
og er laget så autentisk som mulig.

Fremstilling av eksakt mal
Totalt 30 stk vinduer
Sted: Norge

Vi lager et eksempelvindu for kunden på forespørsel!

Restaurering av metallvinduer

  • Festesystemene mm fjernes om mulig
  • Gammel maling og korrosjon (rust) fjernes ved sandblåsing
  • Reparasjon av skadet ramme
  • Mal med pulver eller pentsel
  • Innsetting av glass eller glasspakett
  • Montering av tetningsbånd hvis nødvendig

Bredde 419 cm
Høyde 179 cm
Glass på begge sider. Slanting vindu med glassvindu åpning i midten.
Antall vinduer: 31tk
Sted: Norge

Tegninger av metallvinduer

Produsenten lager tegninger slik at kunden kan bekrefte vinduets dimensjoner, vinduets funksjon og vinduets utseende og egnethet.

Tegningen viser størrelsen på detaljene, noe som gjør arbeidet enklere.

 

Tegning

 

Vi lager et eksempelvindu for kunden på forespørsel!

Produksjon av kopier –
nye vinduer

Kopier av metallvinduer er laget på grunnlag av gamle eksisterende tegninger, gamle vinduer eller etter arkitektens visjon.
Det er mulig å installere glasspakett i vinduer, gjør det mulig å åpne dem på forskjellige måter og legge til en dørfunksjon.
Vi bruker forskjellige teknikker for å oppnå et autentisk gammelt utseende.